pondelok 1. marca 2010

PETÍCIA

PETÍCIA

Dnes sme spustili Petíciu proti zriadeniu spaľovne komunálneho a nebezpečného odpadu v areáli firmy Bukóza Holding a.s., Hencovce pri Vranove nad Topľou. Nižšie si môžete stiahnuť petičný hárok a prečítať znenie petície. Ak ste rovnako znepokojený s tým, čo sa deje v tomto regióne, podpíšte sa prosím pod petíciu a tiež môžete aktívne zbierať podpisy, ktoré nám môžete následne poslať na adresu uvedenú na petičnom hárku.
(poznámka - adresa musí byť celá, žiadne skratky - a čitateľne; podpisovať môžu ľudia od 15 rokov)

Petíciu si môžete stiahnuť TU
PrevziaťBukocel_pet.pdf
104.85 KB


(Pre otvorenie PDF súboru si stiahnite Adobe Reader zadarmo TU)

--Snažte sa petíciu tlačiť na recyklovaný papier! Zoznam firiem ponúkajúcich recyklovaný papier si stiahnite TU)--

Znenie petície:

Petícia proti zriadeniu spaľovne komunálneho a nebezpečného odpadu v areáli firmy Bukóza Holding a.s.

V júli 2009 predložila spoločnosť Bukocel, a.s., Hencovce na Ministerstvo životného prostredia svoj zámer, nesúci názov „Zmena palivovej základne". Predmetom činnosti v rámci tohto zámeru bude energetické zhodnocovanie ostatných a nebezpečných odpadov v prevádzke Bukocel, a.s. na k. ú. obcí Hencovce, Kučín a Nižný Hrabovec. Chystaný zámer závažným spôsobom negatívne ovplyvní život všetkých občanov žijúcich v regióne, kde má spaľovňa dosah.

Svojím podpisom na petícii vyjadrujem nesúhlas so zámerom spoločnosti Bukocel, a.s., Hencovce vybudovať v areáli firmy Bukóza Holding a.s. spaľovňu komunálnych a nebezpečných odpadov a to ani z vlastnej produkcie!

Zároveň žiadam Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby vydali negatívne stanovisko k projektu „Zmena palivovej základne“ aj z týchto dôvodov:

1. Spaľovňa na biomasu, odpady a nebezpečné odpady s objemom 288 000 ton ročne má byť umiestnená v jednom z environmentálne najviac zaťaženom regióne Slovenska.

2. Spaľovanie komunálnych a nebezpečných odpadov bude prebiehať v tesnej blízkosti obcí Hencovce, Kučín a Nižný Hrabovec, ako aj mesta Vranov nad Topľou, a bude mať tým nesmierne negatívny vplyv na zdravie občanov týchto obcí ako aj celého regiónu.

3. Vybudovaním spaľovne hrozí zvýšenie množstva celkových ročných emisií do ovzdušia, vody a tuhých odpadov, ktoré budú navyše vysoko jedovaté.

4. Nie je vylúčené, že do spaľovne sa budú môcť dovážať odpady z celého Slovenska, čím sa zvýšia negatívne dopady nákladnej dopravy na životné prostredie obyvateľov a ich celkovú pohodu.

5. Tvrdenia a sľuby firmy Bukocel, a.s., Hencovce, ktorá sľubuje transparentnosť a dodržiavanie zákonov, sú nedôveryhodné, keďže proti tejto firme jestvujú precedensy z minulosti, potvrdzujúce opak.

6. Projekt spoločnosti Bukocel, a.s., Hencovce sa uberá proti ekologicky a ekonomicky výhodnejším spôsobom nakladania s viacerými druhmi odpadov a nebezpečných odpadov (napríklad prevencia, recyklácia, alternatívne metódy zneškodnenia)
0 komentárov:

Zverejnenie komentára