Nechceme spaľovňu odpadov v Bukóze

streda 10. marca 2010

Obmedzenie práv verejnosti

Práva verejnosti sa mali zlepšiť, poslanci navrhujú ich obmedzenie
8.3.2010 | | Via Iuris

Zmeny v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré minulý týždeň navrhol gestorský Výbor pre životné prostredie, nielenže neodstraňujú všetky nedostatky vytýkané Európskou komisiou, ale celý návrh zákona výrazne zhoršujú. Poslanci napríklad chcú utajiť všetky informácie o povoľovaní jadrových elektrární a chcú preto zmeniť aj zákon o slobode informácií. Hrozba straty eurofondov sa tým neodstraňuje.

Navrhované zmeny boli zverejnené na internetovej stránke parlamentu dnes ráno, 8. marca 2010. Parlament bude o prijatí týchto zmien rozhodovať zajtra, 9. marca 2010.

Vo februári 2010 Európska komisia upozornila slovenskú vládu, že slovenské zákony neumožňujú občanom dostatočne sa zúčastniť povoľovania veľkých projektov s najzávažnejším dopadom na zdravie a životné prostredie. Podľa vyjadrenia Komisie preto hrozí, že Slovensko príde o peniaze z fondov EÚ, ktorými majú byť mnohé veľké projekty financované. Odhaduje sa, že by mohlo ísť až o 8 miliárd eur (240 miliárd Sk). Vláda následne urýchlene predložila do parlamentu novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá mala nedostatky vyriešiť.

Parlamentný Výbor pre životné prostredie (ktorý je gestorským výborom) však navrhol v zákone závažné zmeny, ktoré veľmi oslabujú možnosť verejnosti zúčastniť sa povoľovania najzávažnejších prevádzok (napr. jadrových elektrární, chemických tovární, baní, skládok). Navrhnuté zmeny napríklad úplne rušia právo verejnosti získať informácie o povoľovaní jadrových elektrární a jadrových zariadení.

Čítajte ďalej...

utorok 9. marca 2010

Výzva o pomoc

Nie sme finančne podporovaní žiadnymi inštitúciami ani organizáciami. Chýbajú nám peniaze na tlač letákov a plagátov. Možno sa vám povaľuje nejaké to euro, prispejte nám. Alebo máte možnosť tlačiť? (farebné plagáty...čiernobiele letáky) Ozvite sa!

Samozrejme privítame aj vaše nápady. Napíšte nám e-mail: ziadnaspalovna@gmail.com alebo pokiaľ ste na Facebooku, staňte sa fanúšikom / fanynkou našej stránky:
http://www.facebook.com/pages/PROTI-spalovaniu-odpadov-v-Bukoze/332482632238?ref=ts

Leták

LETÁK

Dali sme dokopy leták - čierno-biely, ktorý môžete tlačiť aj vy, a rozširovať medzi ľudí, známych a priateľov. TU si môžete stiahnuť leták samotný, čiže dve A5 na jednom papieri A4.

Alebo si stiahite verziu letáku, kde tlačíte obojstranne - na jednej strane je leták, na druhej je miniverzia petície (5 riadkov na podpis) - sťahujte TU.

copyofletakbuk1strana.png

PLAGÁT

PLAGÁT

Pripravili sme plagát, ktorý si môžete vytlačiť aj vy a vylepiť ho vo Vranove, v dedinách blízko Bukózy alebo hocikde inde. Spýtajte sa v obchodoch, či môžte dať plagát do výkladu; na pošte, v krčme alebo aj do kostola. Stiahnite si ho TU vo vysokom rozlíšení (4 MB)

copyofplagatbukozafinal.png

Príklad protestného listu

Príklad protestného listu

TU si stiahnite wordový súbor (ktorý potom môžete upraviť podľa seba). Vytlačte list a pošlite ho DOPORUČENE na danú adresu.
=======================================================

...(doplňte tu vaše meno, adresu)...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Mgr. Daniela Žišková

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1

812 35 Bratislava

...(dátum, miesto)...

VEC: Nesúhlas s projektom firmy Bukocel a.s., Hencovce s názvom „Zmena palivovej základne“

V júli 2009 predložila spoločnosť Bukocel, a.s., Hencovce na Ministerstvo životného prostredia svoj zámer, nesúci názov „Zmena palivovej základne". Predmetom činnosti v rámci tohto zámeru má byť energetické zhodnocovanie ostatných a nebezpečných odpadov v prevádzke Bukocel, a.s. na k. ú. obcí Hencovce, Kučín a Nižný Hrabovec. Chystaný zámer závažným spôsobom negatívne ovplyvní život všetkých občanov žijúcich v regióne, kde má spaľovňa dosah.

Zásadne nesúhlasím s týmto projektom ako občan tohto regiónu a jednej z obcí v bezprostrednej blízkosti firmy Bukocel a.s., Hencovce. Táto firma už roky nedodržiava svoje sľuby pri znižovaní vplyvov jej prevádzky na obyvateľov a životné prostredie v jej okolí. Týka sa to hluku, emisií ako aj znečisťovania rieky Ondava o čom svedčia početné pokuty a sťažnosti obyvateľov. Spaľovanie odpadov pridá len ďalšiu záťaž tomuto regiónu, ktorý je už aj tak známy ako „trojuholník smrti" a o znečistení na tomto území sú k dispozícii početné štúdie a dokumenty. Nesúhlasím s týmto zámerom a žiadam Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby vydalo zamietavé stanovisko k zámeru firmy Bukocel a.s., Hencovce s názvom „Zmena palivovej základne“.

Ďalej som znepokojený s kladným vyjadrením Ministerstva životného prostredia SR k tomuto projektu ešte pred ukončením procesu EIA.

S pozdravom,

...(vase meno a podpis)...


štvrtok 4. marca 2010

Píšte svoj protest na Ministerstvo ŽP

Okrem podpísania sa pod PETÍCIU ( http://www.archive.org/download/PeticiaProtiSpalovniVBukoceli/Petcia_bukocel_final.pdf ) môžete písať aj na Ministerstvo životného prostredia SR, že nesúhlasíte so spaľovaním odpadov a nebezpečných odpadov v Bukoceli, a.s.:

Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Daniela Žišková, riaditeľka odboru
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ.Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: daniela.ziskova@enviro.gov.sk
telefón: 02/6020 1676
fax: 02/6436 9945

pondelok 1. marca 2010

PETÍCIA

PETÍCIA

Dnes sme spustili Petíciu proti zriadeniu spaľovne komunálneho a nebezpečného odpadu v areáli firmy Bukóza Holding a.s., Hencovce pri Vranove nad Topľou. Nižšie si môžete stiahnuť petičný hárok a prečítať znenie petície. Ak ste rovnako znepokojený s tým, čo sa deje v tomto regióne, podpíšte sa prosím pod petíciu a tiež môžete aktívne zbierať podpisy, ktoré nám môžete následne poslať na adresu uvedenú na petičnom hárku.
(poznámka - adresa musí byť celá, žiadne skratky - a čitateľne; podpisovať môžu ľudia od 15 rokov)

Petíciu si môžete stiahnuť TU
PrevziaťBukocel_pet.pdf
104.85 KB


(Pre otvorenie PDF súboru si stiahnite Adobe Reader zadarmo TU)

--Snažte sa petíciu tlačiť na recyklovaný papier! Zoznam firiem ponúkajúcich recyklovaný papier si stiahnite TU)--

Znenie petície:

Petícia proti zriadeniu spaľovne komunálneho a nebezpečného odpadu v areáli firmy Bukóza Holding a.s.

V júli 2009 predložila spoločnosť Bukocel, a.s., Hencovce na Ministerstvo životného prostredia svoj zámer, nesúci názov „Zmena palivovej základne". Predmetom činnosti v rámci tohto zámeru bude energetické zhodnocovanie ostatných a nebezpečných odpadov v prevádzke Bukocel, a.s. na k. ú. obcí Hencovce, Kučín a Nižný Hrabovec. Chystaný zámer závažným spôsobom negatívne ovplyvní život všetkých občanov žijúcich v regióne, kde má spaľovňa dosah.

Svojím podpisom na petícii vyjadrujem nesúhlas so zámerom spoločnosti Bukocel, a.s., Hencovce vybudovať v areáli firmy Bukóza Holding a.s. spaľovňu komunálnych a nebezpečných odpadov a to ani z vlastnej produkcie!

Zároveň žiadam Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby vydali negatívne stanovisko k projektu „Zmena palivovej základne“ aj z týchto dôvodov:

1. Spaľovňa na biomasu, odpady a nebezpečné odpady s objemom 288 000 ton ročne má byť umiestnená v jednom z environmentálne najviac zaťaženom regióne Slovenska.

2. Spaľovanie komunálnych a nebezpečných odpadov bude prebiehať v tesnej blízkosti obcí Hencovce, Kučín a Nižný Hrabovec, ako aj mesta Vranov nad Topľou, a bude mať tým nesmierne negatívny vplyv na zdravie občanov týchto obcí ako aj celého regiónu.

3. Vybudovaním spaľovne hrozí zvýšenie množstva celkových ročných emisií do ovzdušia, vody a tuhých odpadov, ktoré budú navyše vysoko jedovaté.

4. Nie je vylúčené, že do spaľovne sa budú môcť dovážať odpady z celého Slovenska, čím sa zvýšia negatívne dopady nákladnej dopravy na životné prostredie obyvateľov a ich celkovú pohodu.

5. Tvrdenia a sľuby firmy Bukocel, a.s., Hencovce, ktorá sľubuje transparentnosť a dodržiavanie zákonov, sú nedôveryhodné, keďže proti tejto firme jestvujú precedensy z minulosti, potvrdzujúce opak.

6. Projekt spoločnosti Bukocel, a.s., Hencovce sa uberá proti ekologicky a ekonomicky výhodnejším spôsobom nakladania s viacerými druhmi odpadov a nebezpečných odpadov (napríklad prevencia, recyklácia, alternatívne metódy zneškodnenia)